موسسه آموزش کشتیرانی دریای دور

آشنایی با عملیات کالای عمومی – امیررضا باقی پور


مخفی کردن فهرست فیلم های ضبط شده

آشنایی با عملیات کالای عمومی – امیررضا باقی پور
آشنایی با عملیات کالای عمومی – امیررضا باقی پور
۱۴۰۰-۰۴-۲۸
آشنایی با عملیات کالای عمومی – امیررضا باقی پور
آشنایی با عملیات کالای عمومی – امیررضا باقی پور
۱۴۰۰-۰۴-۲۷
اسکرول به بالا