موسسه آموزش کشتیرانی دریای دور

آشنایی با کشتیرانی نمایندگی و بندر ۰۱- بهرام روزبهی


مخفی کردن فهرست فیلم های ضبط شده

فیلم ضبط شده ای برای این دوره وجود ندارد.

اسکرول به بالا