موسسه آموزش کشتیرانی دریای دور

آیین نامه بین المللی امنیت دریانوردی۰۴- کاپیتان الله وردی


مخفی کردن فهرست فیلم های ضبط شده

فیلم ضبط شده ای برای این دوره وجود ندارد.

اسکرول به بالا