موسسه آموزش کشتیرانی دریای دور

آیین نامه بین المللی امنیت دریانوردی۱۵۷- استاد مهرپور


مخفی کردن فهرست فیلم های ضبط شده

فیلم ضبط شده ای برای این دوره وجود ندارد.

اسکرول به بالا