موسسه آموزش کشتیرانی دریای دور

ایمنی، بهداشت و محیط زیستHSE1011- حمیدرضا کریمی بندری


مخفی کردن فهرست فیلم های ضبط شده

فیلم ضبط شده ای برای این دوره وجود ندارد.

اسکرول به بالا