موسسه آموزش کشتیرانی دریای دور

باز آموزی و به روز رسانی ایمنی چهارگانه(سفرهای نامحدود و نزدیک به ساحل) استاد برمکی


مخفی کردن فهرست فیلم های ضبط شده

فیلم ضبط شده ای برای این دوره وجود ندارد.

اسکرول به بالا