موسسه آموزش کشتیرانی دریای دور

دوره آموزشی شناور بقاء و قایقهای نجات بغیر از قایقهای نجات تندرو (رسکیوبت)؛ استاد حقیقی پور


مخفی کردن فهرست فیلم های ضبط شده

فیلم ضبط شده ای برای این دوره وجود ندارد.

اسکرول به بالا