موسسه آموزش کشتیرانی دریای دور

دوره تطبیق ملوانی زیر ۵۰۰ – استاد برمکی


مخفی کردن فهرست فیلم های ضبط شده

فیلم ضبط شده ای برای این دوره وجود ندارد.

اسکرول به بالا