موسسه آموزش کشتیرانی دریای دور

شناور بقا و قایق های نجات ۲- استاد حقیقی پور


مخفی کردن فهرست فیلم های ضبط شده

فیلم ضبط شده ای برای این دوره وجود ندارد.

اسکرول به بالا