موسسه آموزش کشتیرانی دریای دور

مبانی کار با کالای فله خشک ۱۰۲


مخفی کردن فهرست فیلم های ضبط شده

مبانی کار با کالای فله خشک ۱۰۲
مبانی کار با کالای فله خشک ۱۰۲
۱۴۰۰-۰۴-۲۹
مبانی کار با کالای فله خشک ۱۰۲
مبانی کار با کالای فله خشک ۱۰۲
۱۴۰۰-۰۴-۳۱
اسکرول به بالا