موسسه آموزش کشتیرانی دریای دور

کنوانسیون بین المللی کانتینرهای ایمنCSC)153)-مسعود جعفربکلو


مخفی کردن فهرست فیلم های ضبط شده

فیلم ضبط شده ای برای این دوره وجود ندارد.

اسکرول به بالا