موسسه آموزش کشتیرانی دریای دور

افسر دوم زیر ۳۰۰۰ تن-استاد دیلمی پور


مخفی کردن فهرست فیلم های ضبط شده

فیلم ضبط شده ای برای این دوره وجود ندارد.

اسکرول به بالا