ایمنی چهارگانه در کشتی HDK02

دوره ایمنی چهارگانه درکشتی طی 70 ساعت ( 46 ساعت تئوری و24 ساعت عملی ) توسط اساتید ذیل برگزار میگردد:

!)کاپیتان حسین نیکفرد

2)خانم شیرین کیوان نسب

دیدگاهتان را بنویسید