فناوری اطلاعات و ارتباطات بندری

هدف دوره:
هدف اصلی این دوره آموزشی ارایه دانش و مهارت مورد نیاز برای شناخت فنآوری اطلاعات و ارتباطات بندری و نقش آن در
صنعت بندر داری می باشد. فهرست دانش و مهارت اشاری عبارتند از:
شناخت مبانی کامپیوتر 
شناخت صفحه گسترده، پایگاه داده، ارائه مطلب 
ICT شناخت مبانی فن آوری اطلاعات و ارتباطات 
شناخت ارتباطات از راه دور و شبکه ها 
شناخت اینترنت و اینترانت 
آشنایی با فناوری اطلاعات و سیستم های حمل و نقل 
در عملیات و مدیریت بنادر ICT آشنایی با کاربرد 
آشنایی با مدیریت زنجیره تامین مبتنی بر کامپیوتر 
شناخت سیستم های مدیریت منابع انسانی 
شناخت امنیت فن آوری اطلاعات 
آشنایی با مدیریت فناوری

مدت دوره:

این دوره به مدت 40ساعت نظری می باشد که با توجه به دستورالعمل اداره بندر مبنی بر تعدیل مدت زمان اجرای دوره های آموزشی, این دوره به مدت 16ساعت بصورت E.Learning  و آنلاین در روز های  شنبه الی چهارشنبه (ازساعت 15 ظهر)  مورخ ۱۴۰۰/۰۲/11در این موسسه آموزش برگزار خواهد شد.

ضمناً آزمون دوره  بعد از تاییدیه اداره آموزش سازمان بنادر و دریانوردی، توسط سازمان بصورت آنلاین برگزار خواهد شد.

دیدگاهتان را بنویسید