کاربا کانتینر 102- بهرام روزبهی

هدف دوره:
هدف اصلی این دوره آموزشی ارایه دانش و مهارت مورد نیاز برای درک پوشش بیمه ی دریایی و آشنایی کارکنان حوزه کشتیرانی و
نمایندگیها با عملکرد شرکت های بیمه می باشد. فهرست دانش و مهارت اشاری عبارتند از:

شناخت قابلیت یک کانتنیر برای حمل بار. 
آشنایی با بازرسی کانتینر 
آگاهی از روشها و تکنیکهای چیدمان کالا درون کانتینر. 
آشنایی با دلایل اصلی خسارت به کانتینر و محموله آن 
شناخت چیدمان و مهار کالا در داخل کانتینر 
.CFS شناخت روند کار در 
آشنایی با برنامه ریزی چیدمان کالا
شناخت کاربرد پالت در کانتینر 
آشنایی با کالای خطرناک و کانتینر 
آگاهی از قوانین و مقررات بین المللی و کنوانسیونهای مرتبط

مدت دوره:

این دوره به مدت28ساعت نظری می باشد که با توجه به دستورالعمل اداره بندر مبنی بر تعدیل مدت زمان اجرای دوره های آموزشی, این دوره به مدت 15ساعت بصورت E.Learning  و آنلاین در روز های سه شنبه الی  شنبه مورخ 1400/04/01 تا 1400/04/05 از ساعت 15الی 20 در این موسسه آموزش برگزار خواهد شد.

ضمناً آزمون دوره بصورت آنلاین برگزار خواهد شد.

دیدگاهتان را بنویسید