کشتیرانی و تجارت الکترونیک

وضعیت فعلی
ثبت‌نام نشده
قیمت
بسته
شروع کنید
این دوره در حال حاضر بسته است

هدف دوره:
هدف اصلی این دوره آموزشی ارایه دانش و مهارت مورد نیاز برای شناخت تجارت الکترونیک و آشنایی با نقش آن در تجارت و
کشتیرانی می باشد. فهرست دانش و مهارت اشاری عبارتند از:

آشنایی با مفاهیم تجارت الکترو نیکی و کسب و کار الکترونیکی
آشنایی با حقوق تجارت الکترونیک
شناخت پول الکترونیکی و پرداخت الکترونیکی
شناخت امضاء الکترونیک
EDI/EDI fact 
Business to Business 
Bolero Bill of lading 
شناخت پست الکترونیکی و موارد قانونی آن

دیدگاهتان را بنویسید