آشنایی با قوانین و مقررات گمرکی ایران

وضعیت فعلی
ثبت‌نام نشده
قیمت
بسته
شروع کنید
این دوره در حال حاضر بسته است

شناسنامه دوره آموزشی

مشخصات دوره

عنوان دوره

آشنایی با قوانین و مقررات گمرکی ایران

کد دوره

01

مدت زمان دوره

4 ساعت آنلاین- 20 ساعت مکاتبه ای

تاریخ شروع دوره

1400/07/11

نام استاد

آقای مرتضی فاخری

تاریخ پایان دوره

1400/07/13

 

 

زمان آزمون پایان دوره

1400/07/19 11:00

برنامه زمان بندی دوره

تاریخ

تدریس

استراحت

11/07/1400

ساعت 0900 تا 1030

ساعت 1030 تا 1100

ساعت 1100 تا 1300

 

دیدگاهتان را بنویسید