اسناد قوانین و سازمانها – بهرام روزبهی

وضعیت فعلی
ثبت‌نام نشده
قیمت
بسته
شروع کنید
این دوره در حال حاضر بسته است

هدف دوره:
هدف اصلی این دوره آموزشی ارایه دانش و مهارت مورد نیاز جهت انجام وظایف و مسئولیتهای کارکنان حوزه های بندر،
پس کرانه و کشتیرانی می باشد. فهرست دانش و مهارت اشاری عبارتند از:

آگاهی از انواع قراردادهای حمل و اسناد حمل کالا( بارنامه ها.)
آشنایی با بازرسی کالا و موسسات رده بندی و بازرسی.
آگاهی از انواع قراردادهای اجاره کشتی.
آگاهی از دستورالعملهای مرتبط سازمان بنادر و دریانوردی
آشنایی با مناطق ویژه اقتصادی و قوانین مربوطه و مالیات در این مناطق.
آگاهی از قوانین اشتغال در مناطق آزاد و ویژه.
آشنایی با آئین نامه اجرایی قانون تشکیل و اداره مناطق ویژه اقتصادی و مقررات سرمایهگذاری، ثبت و ورود و صدور کالا.
آشنایی با کلیات گمرک و جایگاه و وظایف آن.
آشنایی با رژیمهای گمرکی، تشریفات واردات و صادرات، خدمات گمرکی، معافیتها و ممنوعیتها.
آگاهی از وظایف شرکتهای حمل در مقابل صاحبان کالا و گمرک.
آگاهی از کلیات بیمه و اصول اولیه آن و بیمه مسئولیت
آگاهی از تعاریف کلی و اصولی قوانین کار و انواع قرارداد مربوطه، شرایط حفاظت فنی و بهداشتی کار

دیدگاهتان را بنویسید