۱- سرفصل ها، جزوات و منابع آموزشی

جزوات مورد نیاز درس ناوبری ساحلی

جزوه شماره ۱ : ناوبری_ساحلی

جزوه شماره۲ : کمک_ناوبری

جزوه شماره ۳ : جزوه افسر دوم

جزوه شماره ۴ : SYMBOLS and ABBREVIATIONS-5th Ed

جزوه شماره ۵ : IALA Buoyage System 2006

جزوه شماره ۶: Chart Symbols

اسکرول به بالا