آزمون نهای دوره فناوری اطلاعات و ارتباطات بندری-تکمیلی

تعداد 10 سوال 4 جوابی و مدت زمان آزمون 30 دقیقه می باشد.

 

موفق باشید