۱. منطقه خاص دریا از لحاظ الودگی چیست؟الف تردد زیاد کشتی ها در این منطقه ب: مسکونی بودن اطراف ان دریا ج

اسکرول به بالا