نحوه استفاده از سامانه آموزش مجازی به کارآموزان

فیلم آموزش نحوه استفاده از سامانه آموزش مجازی : http://www.liangroup.ir/download/film/samane-student-1.mp4 فیلم آموزش نحوه استفاده از کلاس آنلاین : http://www.liangroup.ir/download/film/live-student-1.mp4